Przejdź do treści

Szpitalne laboratorium z najwyższą oceną jakości badań

Kolejny rok kończy się sukcesem dla Laboratorium SPZOZ w Szamotułach. Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej (COBJwDL) w Łodzi wystawił szamotulskiej pracowni najwyższą możliwą ocenę pod względem jakości badań w 2023 r.

Laboratorium Analityczne otrzymało Świadectwo COBJwDL, informujące o uzyskaniu bardzo dobrych ocen rocznych dla wytypowanych analitów chemicznych. Analizy dokonano w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań w 2023 r. w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie chemii klinicznej.

Szamotulska pracownia osiąga najlepsze możliwe wyniki już od kilku lat. Uzyskiwane rezultaty świadczą o utrzymywaniu najwyższych standardów wykonywanych badań

/pliki/szamotuly-med/pliki/%C5%9Bwiadectwo%202023.pdf

Zdjęcie: Szpitalne laboratorium z najwyższą oceną jakości badań