Przejdź do treści

Dotacja ze środków NFOŚiGW na Termomodernizację budynku Uzdatniania Wody i Archiwum należącego do SPZOZ w Szamotułach

 

SPZOZ w Szamotułach otrzymał dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Uzdatniania Wody i Archiwum należącego do SPZOZ w Szamotułach" w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

 

Cele projektu: zmniejszenie zapotrzebowania na energię, efektywność energetyczna, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju regionu poprzez utrzymanie jakości powietrza na terenie Województwa Wielkopolskiego, wzrost jakości życia w regionie poprzez poprawę jakości powietrza, dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne użytkowane na cele grzewcze i oświetlenia, redukcja zanieczyszczeń do atmosfery, wykorzystanie OZE, poprawa warunków użytkowania obiektów.

 

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia: 738 208,00 zł

Kwota dofinansowania: 548 203,00 zł

Środki własne: 190 005,00 zł

 

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 30.06.2023 r.