Przejdź do treści

WRPO 9.1.1 na lata 2014-2020 Poprawa jakości i dostępności usług medycznych na terenie powiatu szamotulskiego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Szamotułach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że 28 czerwca 2023 r. podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

„Poprawa jakości i dostępności usług medycznych na terenie powiatu szamotulskiego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Szamotułach"

Wartość projektu: 1 974 934,34 PLN
Wartość dofinansowania: 1 678 694,18 PLN
Wkład własny: 296 240,16 PLN

 

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej dla SP ZOZ w Szamotułach w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych realizowanych w ramach publicznej służby zdrowia.

Na zakres rzeczowy projektu składają się:

  1. opracowanie studium wykonalności; 44 280,00 zł
  2. zakup sprzętu medycznego, 1 930 654,34 zł;

- Noże harmoniczne – 1 kpl.;

- Aparat elektrochirurgiczny z osprzętem – 1 szt.;

- Aparat USG (na oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii) – 1 szt.;

- Aparat do przerywanego ucisku pneumatycznego – 1 szt.;

- Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych z regulacją temperatury - 3 szt.;

- Zestaw laryngoskopowy do trudnej intubacji pacjenta - 2 zestawy;

- Giętki endoskop intubacyjny – 1 szt.;

- Aparat do ogrzewania pacjenta - 1 szt.;

- USG przyłóżkowe (kardiologiczne) – 1 szt.;

- Zestaw endoskopowy (w skład zestawu wchodzą: kolonoskop – 2 szt., gastroskop – 1 szt., tor wizyjny – 1 szt., ssak – 1 szt., pompa wodna – 1 szt., monitor

medyczny – 1 szt., wózek do endoskopów – 1 szt., videoduodenoskop – 2 szt., szafa do przechowywania 4 szt. endoskopów – 1 szt.) – 1 zestaw;

- Respirator transportowy – 1 szt.;

- Aparat USG (do Poradni Specjalistycznych) – 1 szt.;

- Stół zabiegowy - 4 szt.;

- Urządzenie do nieinwazyjnej wentylacji pacjenta – 1 szt.;

- Wolumetryczna pompa infuzyjna - 1 szt.;

- Stanowisko do resuscytacji noworodka – 1 szt.;

- Plecak ratowniczy – 3 szt.;

- Zestaw narzędzi do laparotomii – 1 zestaw;

- Zestaw narzędzi do cesarskich cięć - 1 zestaw;

- Zestaw narzędzi ginekologicznych – 1 zestaw;

- Zestaw narzędzi do chirurgii ogólnej – 1 zestaw;

- Dioptriomierz automatyczny – 1 szt.;

- Lampa do fototerapii – 1 szt.;

- Piła oscylacyjno-sagitalna – 1 szt.

 

Głównym celem przedmiotowego projektu jest poprawa dostępności infrastruktury zdrowotnej poprzez inwestycję w wyposażenie obiektu ochrony zdrowia w nowoczesny sprzęt. Celem projektu jest także poprawa stanu zdrowia publicznego oraz ograniczenie społecznych nierówności w dostępie do usług medycznych wysokiej jakości.

Cele szczegółowe projektu to:

- poprawa stanu systemu ochrony zdrowia;

- poprawa jakości leczenia pacjentów,

- zwiększenie liczby wykonywanych procedur medycznych,

- wzrost zadowolenia pacjentów,

- poprawa skuteczności procesów terapeutycznych,

- zwiększenie możliwości diagnostycznych oraz poprawa jakości świadczonych usług medycznych,

- wzmocnienie konkurencyjności SP ZOZ w Szamotułach,

- poprawa warunków pracy personelu medycznego,

- zwiększenie dostępności do najnowszych technologii w zakresie sprzętu medycznego;

- intensyfikacja działań z zakresu diagnostyki i leczenia pacjentów w obszarach najbardziej zaniedbanych w czasie pandemii COVID-19.

 

Realizowany projekt przyczyni się do poprawy jakości oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, a także umożliwi zapewnienie kompleksowego procesu terapeutycznego dla pacjentów, od diagnostyki, poprzez właściwą terapię i rehabilitację, który realizowany jest w SP ZOZ w Szamotułach.