Przejdź do treści

WRPO 9.1.1 na lata 2014-2020 Poprawa jakości i dostępności usług medycznych na terenie powiatu szamotulskiego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Szamotułach

Strony w dziale
POIŚ 9.1 na lata 2014-2020
WRPO 6.6.1 na lata 2014-2020 Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w SPZOZ w Szamotułach
Dotacja na gospodarowanie odpadami medycznymi
Dostępność Plus dla zdrowia - POZ
Dostępność Plus dla zdrowia - Szpital
WRPO 11.2 na lata 2014-2020 Doposażenie SPZOZ w Szamotułach w nowoczesny sprzęt medyczny oraz niezbędną infrastrukturę jako działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19
Dotacja ze środków NFOŚiGW na Termomodernizację budynku Uzdatniania Wody i Archiwum należącego do SPZOZ w Szamotułach
Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań
e-Gabinet+
Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa
Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej
WRPO 9.1.1 na lata 2014-2020 Poprawa jakości i dostępności usług medycznych na terenie powiatu szamotulskiego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Szamotułach
Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu systemu PRM w zakresie zakupu ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla ZRM
Dotacja celowa na przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w SP ZOZ w Szamotułach
Dofinansowanie projektu ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.
Przebudowa i modernizacja kotłowni szpitalnej oraz modernizacja Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Szamotułach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że 28 czerwca 2023 r. podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

„Poprawa jakości i dostępności usług medycznych na terenie powiatu szamotulskiego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Szamotułach"

Wartość projektu: 1 974 934,34 PLN
Wartość dofinansowania: 1 678 694,18 PLN
Wkład własny: 296 240,16 PLN

 

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej dla SP ZOZ w Szamotułach w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych realizowanych w ramach publicznej służby zdrowia.

Na zakres rzeczowy projektu składają się:

  1. opracowanie studium wykonalności; 44 280,00 zł
  2. zakup sprzętu medycznego, 1 930 654,34 zł;

- Noże harmoniczne – 1 kpl.;

- Aparat elektrochirurgiczny z osprzętem – 1 szt.;

- Aparat USG (na oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii) – 1 szt.;

- Aparat do przerywanego ucisku pneumatycznego – 1 szt.;

- Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych z regulacją temperatury - 3 szt.;

- Zestaw laryngoskopowy do trudnej intubacji pacjenta - 2 zestawy;

- Giętki endoskop intubacyjny – 1 szt.;

- Aparat do ogrzewania pacjenta - 1 szt.;

- USG przyłóżkowe (kardiologiczne) – 1 szt.;

- Zestaw endoskopowy (w skład zestawu wchodzą: kolonoskop – 2 szt., gastroskop – 1 szt., tor wizyjny – 1 szt., ssak – 1 szt., pompa wodna – 1 szt., monitor

medyczny – 1 szt., wózek do endoskopów – 1 szt., videoduodenoskop – 2 szt., szafa do przechowywania 4 szt. endoskopów – 1 szt.) – 1 zestaw;

- Respirator transportowy – 1 szt.;

- Aparat USG (do Poradni Specjalistycznych) – 1 szt.;

- Stół zabiegowy - 4 szt.;

- Urządzenie do nieinwazyjnej wentylacji pacjenta – 1 szt.;

- Wolumetryczna pompa infuzyjna - 1 szt.;

- Stanowisko do resuscytacji noworodka – 1 szt.;

- Plecak ratowniczy – 3 szt.;

- Zestaw narzędzi do laparotomii – 1 zestaw;

- Zestaw narzędzi do cesarskich cięć - 1 zestaw;

- Zestaw narzędzi ginekologicznych – 1 zestaw;

- Zestaw narzędzi do chirurgii ogólnej – 1 zestaw;

- Dioptriomierz automatyczny – 1 szt.;

- Lampa do fototerapii – 1 szt.;

- Piła oscylacyjno-sagitalna – 1 szt.

 

Głównym celem przedmiotowego projektu jest poprawa dostępności infrastruktury zdrowotnej poprzez inwestycję w wyposażenie obiektu ochrony zdrowia w nowoczesny sprzęt. Celem projektu jest także poprawa stanu zdrowia publicznego oraz ograniczenie społecznych nierówności w dostępie do usług medycznych wysokiej jakości.

Cele szczegółowe projektu to:

- poprawa stanu systemu ochrony zdrowia;

- poprawa jakości leczenia pacjentów,

- zwiększenie liczby wykonywanych procedur medycznych,

- wzrost zadowolenia pacjentów,

- poprawa skuteczności procesów terapeutycznych,

- zwiększenie możliwości diagnostycznych oraz poprawa jakości świadczonych usług medycznych,

- wzmocnienie konkurencyjności SP ZOZ w Szamotułach,

- poprawa warunków pracy personelu medycznego,

- zwiększenie dostępności do najnowszych technologii w zakresie sprzętu medycznego;

- intensyfikacja działań z zakresu diagnostyki i leczenia pacjentów w obszarach najbardziej zaniedbanych w czasie pandemii COVID-19.

 

Realizowany projekt przyczyni się do poprawy jakości oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, a także umożliwi zapewnienie kompleksowego procesu terapeutycznego dla pacjentów, od diagnostyki, poprzez właściwą terapię i rehabilitację, który realizowany jest w SP ZOZ w Szamotułach.