Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że 20 lutego 2019 r. podpisał ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu:

„Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań” nr RPWP.06.06.02-30-0002/18

w ramach:

Osi Priorytetowej 6 „Rynek pracy"

Działania 6.6 „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne"

Poddziałania 6.6.2 „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania"

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) rozszerzonego o zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z epidemią COVID-19

Wartość projektu: 18 126 823,53 PLN
Wartość dofinansowania dla SPZOZ w Szamotułach: 1 800 000,00 PLN

 

Dofinansowanie przeznaczone zostało na zakup sprzętu i wyposażenia szpitala, w tym:
- Przyłóżkowy aparat RTG z ramieniem C - 1 szt.
- Aparat RTG - 1 szt.
- Aparat USG - 1 szt.
- Pompa infuzyjna - 4 szt.
- Pompa infuzyjna objętościowa do odżywiania pozajelitowego - 1 szt.
- Stacja dokująca pomp infuzyjnych - 5 szt.
- Centrala do monitorowania - 1 szt.
- Aparat do EKG - 1 szt.
- Wózek do transportu pacjenta potencjalnie zakaźnego - 3 szt.
- Wózek do transportu pacjenta - 1 szt.
- Łóżko z wyposażeniem - 25 szt.
- Łóżko szpitalne z wyposażeniem (porodowe) - 1 szt.
- Aparat do znieczulenia - 1 szt.
- Defibrylator z wyposażeniem - 1 szt.
- Zestaw szaf do przechowywania leków - 1 szt.
- Wózek anestezjologiczny - 3 szt.
- Chłodziarka laboratoryjna - 2 szt.

 

Rozpoczęcie realizacji Projektu: 29.03.2019 r.

Zakończenie realizacji Projektu: 30.06.2022 r.