Przejdź do treści

Oddział Dziecięcy

Ordynator oddziału: lek. Danuta Koszałko
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Elżbieta Gorąca

Telefony:
dyżurka lekarska - 61 29 27 351
dyżurka pielęgniarska - 61 29 27 353


Oddział Dziecięcy świadczy całodobową opiekę diagnostyczno-leczniczą dla dzieci od okresu noworodkowego do ukończenia 18. roku życia.

Oddział ma charakter ogólnopediatryczny. Dysponujemy 17 łóżkami, które znajdują się w 11 salach, z których w trzech – izolacyjnych znajdują się osobne łazienki.
Najczęściej leczonymi w Oddziale są schorzenia dróg oddechowych, układu moczowego, przewodu pokarmowego, choroby układu nerwowego oraz choroby układu krążenia.

Wykonujemy w pełnym zakresie podstawową diagnostykę pediatryczną, a ponadto
• nieinwazyjne badania kardiologiczne (monitorowanie metodą Holtera EKG i ciśnienia tętniczego),
• diagnostykę neurologiczną ( badanie EEG u dzieci powyżej 6 r.ż.),
• diagnostykę radiologiczną (badania USG, RTG, Tomografia komputerowa u dzieci starszych, niewymagających znieczulenia)
• diagnostykę gastroenterologiczną u dzieci starszych (gastroskopia)

W razie potrzeby rozszerzenia diagnostyki współpracujemy z ośrodkami referencyjnymi, czyli Szpitalem Klinicznym im. K. Jonschera oraz SZOZnMiDz. im. św. Józefa w Poznaniu, a w przypadkach szczególnych również z IP CZD w Warszawie.

W czasie hospitalizacji proponujemy rodzicom lub opiekunom  bezpłatny pobyt razem z dzieckiem w tym samym pokoju oraz możliwość wykupienia posiłków.

Kadrę lekarską stanowią lekarze specjaliści i rezydenci, część pielęgniarek posiada specjalizacje pielęgniarskie zgodne z profilem oddziału.