Przejdź do treści

Pracownia badań kardiologicznych

Szpital dysponuje Pracownią badań kardiologicznych, która znajduje się w Oddziale Wewnętrznym. Ze względu na zakup wyposażenia z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej nie wykonujemy badań komercyjnych na tym sprzęcie. Badania wykonywane są wyłącznie w ramach kontraktu z NFZ.

W pracowni wykonujemy:

  • echokardiografię i stress-echo
  • próby wysiłkowe na bieżni i ergometrze rowerowym
  • 24-godzinny zapis czynności serca metodą Holtera
  • 24 godzinny monitoring ciśnienia tętniczego
  • USG Doppler tętnic szyjnych