Przejdź do treści

Blok operacyjny

Kierownikiem Oddziału jest lek. med. Michał Stronka.

Pielęgniarką Oddziałową jest Beata Piechaczyk-Okraska.

Modernizacja bloku operacyjnego kosztowała ponad 6 milionów złotych. Była jedną z najdroższych i najbardziej skomplikowanych inwestycji dla szpitala. Udało się ją zrealizować dzięki środkom pochodzącym z Unii Europejskiej. Remont był konieczny ze względu na restrykcyjne przepisy.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Jego realizacja została podzielona na dwa etapy. Pierwszy polegał na modernizacji bloku operacyjnego, drugi na zakupie nowoczesnej aparatury i urządzeń medycznych.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i wysokiej klasy sprzętu dla pacjentów inwestycja oznacza zapewnienie jeszcze większego bezpieczeństwa, lepszej jakości i dostępności usług medycznych na światowym poziomie.