Przejdź do treści

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w SPZOZ w Szamotułach

Strony w dziale
POIŚ 9.1 na lata 2014-2020
WRPO 6.6.1 na lata 2014-2020 Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w SPZOZ w Szamotułach
Dotacja na gospodarowanie odpadami medycznymi
Dostępność Plus dla zdrowia - POZ
Dostępność Plus dla zdrowia - Szpital
WRPO 11.2 na lata 2014-2020 Doposażenie SPZOZ w Szamotułach w nowoczesny sprzęt medyczny oraz niezbędną infrastrukturę jako działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19
Dotacja ze środków NFOŚiGW na Termomodernizację budynku Uzdatniania Wody i Archiwum należącego do SPZOZ w Szamotułach
Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań
e-Gabinet+
Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa
Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej
WRPO 9.1.1 na lata 2014-2020 Poprawa jakości i dostępności usług medycznych na terenie powiatu szamotulskiego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Szamotułach
Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu systemu PRM w zakresie zakupu ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla ZRM
Dotacja celowa na przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w SP ZOZ w Szamotułach
Dofinansowanie projektu ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.
Przebudowa i modernizacja kotłowni szpitalnej oraz modernizacja Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Szamotułach
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w SPZOZ w Szamotułach
Przystosowanie SPZOZ w Szamotułach do zapobiegania, przeciwdziałania chorobom zakaźnym, w tym COVID-19 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w 2023 r. wziął udział w projekcie pn.:

 „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego  w SPZOZ w Szamotułach"

Wartość projektu: 401 613,82 PLN
Wartość dofinansowania: 332 074,48 PLN

Środki własne: 69 539,34 PLN
 

Głównym celem niniejszego projektu jest podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa teleinformatycznego w SPZOZ w Szamotułach.

W 2023 roku w ramach niniejszego projektu SPZOZ w Szamotułach zakupił:

L.p.

Nazwa sprzętu

Ilość

Kwota brutto (zł)

1.

Urządzenie taśmowe umożliwiające przechowywanie danych na nośnikach taśmowych typu LTO

1 szt.

65 805,00 zł

2.

Licencja ESET Protect kontynuacja – 250 stacji końcowych (klucz licencyjny) z rozszerzeniem do 270 stacji końcowych i dodanie funkcjonalności Elite

1 szt.

125 091,00 zł

3.

Licencja na oprogramowanie Nakivo Enterprise

2 szt.

6 250,00 zł

4.

Przełącznik rdzeniowy połączony w stos

2 szt.

35 866,80 zł

5.

Przełączniki sieciowe 5 szt. z Gbic SFP+ 10Gbe 10 szt.

15 szt.

41 635,50 zł

6.

Serwer NAS Rack

1 szt.

36 629,40 zł

7.

Przełącznik sieciowy

1 szt.

8 880,60 zł

8.

Wsparcie serwisowe (licencji 2 szt.) - 3 lata dla urządzeń Fortigate 100F

67 925,52 zł

9.

Wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa

13 530,00 zł

RAZEM:

401 613,82 zł