Przejdź do treści

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Numery telefonu do lekarzy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:

 • 61 292 71 13
 • 61 292 65 38
 • 61 292 65 32

Kierownikiem Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej jest lek. Jolanta Wlizło.

W przypadku zachorowania każdy może skorzystać, po zakończeniu pracy swojego lekarza rodzinnego, z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Niezależnie od miejsca zamieszkania pacjent wymagający konsultacji lekarskiej czy pielęgniarskiej w godzinach nocnych od godziny 18 do 8 dnia następnego oraz całodobowo w weekendy i święta może zgłosić się do dowolnej poradni realizującej ten rodzaj świadczeń w ramach umowy z NFZ. W Wielkopolsce działa kilkadziesiąt podmiotów realizujących świadczenia tzw. „wieczorynki”.

Pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w szczególności, w przypadku:

 • nagłego zachorowania
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
 • konieczności zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji

Skorzystanie ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i w święta jest uzasadnione również w przypadku:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choremu choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
 • zatrzymanie stolca lub moczu
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – należy wezwać pogotowie ratunkowe)
 • przyjmowanie serii zastrzyków.

Udając się do szpitala, należy zabrać dowód tożsamości. W sytuacji przyjęcia w trybie pilnym brak dokumentu tożsamości nie jest przeszkodą w przyjęciu do szpitala.

Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i pielęgniarskiej w POZ nie obejmują sytuacji związanych ze stanami bezpośredniego zagrożenia życia, w szczególności w przypadkach: utraty przytomności, upadku z wysokości, złamań, wypadku komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazu wypadkowych, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą.

Wskazane przypadki należy zgłaszać pod nr 999 lub 112 – RATOWNICTWO MEDYCZNE.