Przejdź do treści

Dostępność Plus dla zdrowia - Szpital

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 1 990 963,17 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła łatwiej przemieszczać się po budynku szpitala, korzystać z wyremontowanych schodów wewnętrznych, szybciej odnaleźć informacje nt. lokalizacji oddziałów (dzięki oznaczeniom kierunkowym w alfabecie Braille’a i pętlom indukcyjnym), korzystać z nowszego sprzętu, zapewniającego większy komfort pobytu w placówce, parkować na przystosowanych miejscach postojowych, a także w każdej chwili poprosić o niezbędną pomoc, bez konieczności opuszczania łóżka szpitalnego (dzięki zakupieniu nowoczesnego systemu przywoławczego).

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl

 

 

Raport z audytu wstępnego z dnia 27.07.2022 r.