Przejdź do treści

Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły

NIP: 787-18-07-873
REGON 000553822

tel. +48 61 29 27 100
fax 61 29 27 102
numery dodatkowe
+48 61 29 20 397
+48 604 237 352
Organ założycielski: Powiat Szamotulski


W sprawach dotyczących postępowań medycznych

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych SPZOZ w Szamotułach lek. med. Anna Kubicka przyjmuje interesantów w każdy wtorek, w godz. 10:00 – 12:00  oraz w każdy czwartek, w godz. 12:00 – 13:00.

W sprawach skarg i wniosków

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach Remigiusz Pawelczak przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 14:00 – 15:00.

Sekretariat

sekretariat@szamotuly.med.pl

 • telefon 61 29 27 101

Dział Ekonomiczno-Księgowy

ksiegowosc@szamotuly.med.pl

 • księgowość 61 29 27 110
 • analizy ekonomiczne 61 29 27 127
 • inwentaryzacja 61 29 27 128
 • kasa 61 29 27 111

Dział Kadr i Płac

kadry@szamotuly.med.pl

 • kadry 61 29 27 115
 • płace 61 29 27 112

Dział Techniczno-Administracyjny

dta@szamotuly.med.pl

 • kierownik 61 29 27 125
 • dział 61 29 27 124
 • magazyn 61 29 27 121
 • administracja 61 29 27 123

Dział Analiz i Statystyki Medycznej

 • telefon 61 29 27 116
 • JGP 61 29 27 107

Dział Zamówień Publicznych

zam.pub@szamotuly.med.pl

 • telefon 61 29 27 118

Sekcja Teleinformatyczna

informatyk@szamotuly.med.pl

 • telefon 61 29 26 506

Specjalista ds. BHP

 • telefon 61 29 27 120