Przejdź do treści

Dotacja celowa na przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w SP ZOZ w Szamotułach

Strony w dziale
POIŚ 9.1 na lata 2014-2020
WRPO 6.6.1 na lata 2014-2020 Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w SPZOZ w Szamotułach
Dotacja na gospodarowanie odpadami medycznymi
Dostępność Plus dla zdrowia - POZ
Dostępność Plus dla zdrowia - Szpital
WRPO 11.2 na lata 2014-2020 Doposażenie SPZOZ w Szamotułach w nowoczesny sprzęt medyczny oraz niezbędną infrastrukturę jako działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19
Dotacja ze środków NFOŚiGW na Termomodernizację budynku Uzdatniania Wody i Archiwum należącego do SPZOZ w Szamotułach
Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań
e-Gabinet+
Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa
Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej
WRPO 9.1.1 na lata 2014-2020 Poprawa jakości i dostępności usług medycznych na terenie powiatu szamotulskiego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Szamotułach
Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu systemu PRM w zakresie zakupu ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla ZRM
Dotacja celowa na przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w SP ZOZ w Szamotułach
Dofinansowanie projektu ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.
Przebudowa i modernizacja kotłowni szpitalnej oraz modernizacja Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Szamotułach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że 22 listopada 2023 r. podpisał ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia umowę na dotację celową pn.:

,,Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach”

Wartość dofinansowania na rok 2024: 5 000 000 zł

Wartość dofinansowania na rok 2025: 9 241 000 zł

Całkowita wartość dofinansowania: 14 241 000 zł 

 

Cele zadania:

- pozyskanie działki budowlanej,

- przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci,

- budowa obiektów podstawowych,

- instalacje,

- zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych,

- wyposażenie

- prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, rozruch, etc.

 

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

- przebudowę, adaptację i modernizację oddziału SOR oraz pracowni diagnostycznych (Endoskopii, RTG oraz Laboratorium), poprzez modernizację i przebudowę wiaty i podjazdu dla karetek czy adaptację i przebudowę pomieszczeń na potrzeby Laboratorium i Endoskopii,

- doposażenie SOR w sprzęt medyczny, m.in. aparaty RTG i USG, defibrylator czy wózek anestezjologiczny,

- doposażenie pracowni Endoskopii - gastroskop, kolonoskop, bronchoskop,

- doposażenie Pracowni Tomografii Komputerowej poprzez zakup wstrzykiwacza kontrastu.