Przejdź do treści

Dofinansowanie projektu ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Strony w dziale
POIŚ 9.1 na lata 2014-2020
WRPO 6.6.1 na lata 2014-2020 Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w SPZOZ w Szamotułach
Dotacja na gospodarowanie odpadami medycznymi
Dostępność Plus dla zdrowia - POZ
Dostępność Plus dla zdrowia - Szpital
WRPO 11.2 na lata 2014-2020 Doposażenie SPZOZ w Szamotułach w nowoczesny sprzęt medyczny oraz niezbędną infrastrukturę jako działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19
Dotacja ze środków NFOŚiGW na Termomodernizację budynku Uzdatniania Wody i Archiwum należącego do SPZOZ w Szamotułach
Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań
e-Gabinet+
Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa
Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej
WRPO 9.1.1 na lata 2014-2020 Poprawa jakości i dostępności usług medycznych na terenie powiatu szamotulskiego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Szamotułach
Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu systemu PRM w zakresie zakupu ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla ZRM
Dotacja celowa na przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w SP ZOZ w Szamotułach
Dofinansowanie projektu ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.
Przebudowa i modernizacja kotłowni szpitalnej oraz modernizacja Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Szamotułach

Szpital Powiatowy w Szamotułach otrzymał dofinansowanie  ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Dotacja została udzielona na wniosek o dofinansowanie projektu, który został złożony w lipcu 2023 r.

Tytuł projektu:

 

„Wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach w urządzenia umożliwiające korzystanie z usług medycznych przez osoby z niepełnosprawnością”

Wartość projektu: 121 767,73 zł

Kwota dofinansowania: 97 414,18 zł

Wkład własny: 24 353,55 zł

 

Termin realizacji projektu: 04.12.2023r. – 31.05.2024r.

Celem projektu jest likwidacja barier technicznych oraz zwiększenie poziomu dostępności usług medycznych świadczonych na oddziale Ginekologiczno- Położniczym SP ZOZ w Szamotułach dla osób
z niepełnosprawnościami. Celem projektu jest stworzenie warunków powszechnej dostępności opieki ginekologiczno-położniczej i likwidacja obecnie występujących barier.

Na zakres rzeczowy projektu składa się realizacja dwóch działań:

1. Zakup 1 szt. fotela ginekologicznego - diagnostycznego.

2. Zakup 1 szt. fotela ginekologicznego - zabiegowego.

Obydwa wskazane wyżej zadania zostaną zrealizowane w okresie od IV kwartału 2023 r. do II kwartału 2024r.

 

Projekt przyczyni się do zapewnienia dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
w tym dla:

1. Osób z niepełnosprawnościami fizycznymi - nowe fotele ginekologiczne, dzięki regulacji elektrycznej wysokości, umożliwią osobom z niepełnosprawnościami fizycznymi samodzielne wejście na fotel i zejście z niego. Brak konieczności korzystania z dodatkowych podestów czy podnośników zwiększy ich niezależność i komfort podczas korzystania z usług medycznych.

2. Osób z niepełnosprawnościami ruchowymi - dostępność foteli ginekologicznych o regulowanej wysokości i segmentu pleców umożliwi dostosowanie fotela do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. To pozwoli na wygodne i skuteczne przeprowadzanie badań i zabiegów medycznych, zapewniając im pełne uczestnictwo w procesie opieki.

3. Osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi - przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami fotele ginekologiczne, które zapewniają łatwy dostęp i wygodę, będą miały pozytywny wpływ na osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Komfortowa i bezpieczna atmosfera podczas zabiegów medycznych może zmniejszyć stres i niepokój pacjentów, umożliwiając im lepsze uczestnictwo w procesie leczenia.

4. Osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi - fotele ginekologiczne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wpłyną również pozytywnie na osoby z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Wielofunkcyjne elementy foteli, takie jak regulacja segmentu pleców czy wygodne materace, będą mogły zapewnić większy komfort podczas badań i zabiegów, minimalizując bodźce sensoryczne i poprawiając komfort pacjentów.

 

Projekt wniesie istotny wkład w likwidację barier i stworzenie warunków powszechnej dostępności opieki ginekologiczno-położniczej dla wszystkich pacjentów, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności.