Przejdź do treści

Dostępność Plus dla zdrowia - POZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 672 700,03 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła łatwiej i bezpieczniej dostać się do gabinetów lekarskich oraz zabiegowych, szybciej odnaleźć informacje nt. naszych usług, łatwiej umówić się na wizytę i skrócić czas oczekiwania podczas pobytu w placówce, a także korzystać z nowszego sprzętu, zapewniającego większy komfort podczas pobytu w naszej placówce. 

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

 

 

Raport z audytu wstępnego z dnia 27.02.2022 r.