Przejdź do treści

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ważne numery telefonów:
+48 61 29 27 371 - Dyżurka lekarska
+48 61 29 27 373 - Dyżurka pielęgniarek

+48 61 29 26 577 - Sekretariat

Zastępcą ordynatora oddziału jest lek. med. Magdalena Kończal-Stasiak.

Pielęgniarką oddziałową jest Lucyna Grott.


OAiIT składa się z 5 stanowisk intensywnej terapii oraz 4 przestronnych sal operacyjnych. Każde ze stanowisk zostało wyposażone w aparaturę medyczną zgodnie z aktualnymi standardami obowiązującymi w oddziałach o tym profilu.

Na oddział trafiają najczęściej chorzy znajdujący się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, u których zaistniała konieczność wdrożenia wysokospecjalistycznych procedur intensywnej terapii. Oddział dysponuje respiratorami do prowadzenia oddechu zastępczego nowoczesnymi technikami wentylacji i aparatem do leczenia nerkozastępczego. Opiekę nad chorymi przebywającymi w oddziale sprawuje wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski.

Do głównych zadań oddziału należy:

  • prowadzenie intensywnego leczenia chorych znajdujących się w stanach zagrożenia życia oraz współpraca z innymi komórkami w tym zakresie
  • współpraca z blokiem operacyjnym w zakresie przygotowania chorych do zabiegów operacyjnych
  • przeprowadzanie znieczuleń do operacji, leczenie bólu pacjentów przebywających w szpitalu
  • nadzór nad pacjentem w okresie pooperacyjnym
  • organizacja, nadzór nad pracą całego zespołu reanimacyjnego oraz prowadzenie czynności reanimacyjnych na terenie szpitala