Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach jest właścicielem wynajmowanego obecnie lokalu użytkowego o powierzchni 136 m2 przeznaczonego na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Lokal mieści się na terenie SP ZOZ w Szamotułach przy ul. Sukienniczej 13. Został przygotowany do prowadzenia tej działalności i spełnia wymagania   techniczno – budowlane.

Z początkiem września 2015 roku rozpoczęła tu swoją działalność „Apteka przy szpitalu”, która jest czynna 7 dni w tygodniu od godziny 6 do 22. Przed wejściem znajduje się winda, która ma umożliwić zrobienie zakupów osobom mającym problemy z poruszaniem się.

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Monday the 19th. -