Szpital Szamotuły Nasz szpital bliżej Was Jesteśmy po to aby pomagać chorym. tel.+48 61 29 27 100

Kondycję finansową szamotulskiego szpitala udało się poprawić dzięki przychylności władz Powiatu Szamotulskiego. Kierujący lecznicą Remigiusz Pawelczak poprosił samorząd o udzielenie pożyczki. Umowę zawarto na bardzo korzystnych dla SP ZOZ warunkach. Dzięki pożyczce 1 mln zł SP ZOZ ureguluje zaległości w ZUS-ie oraz pokryje część należności wobec dostawców. Ważne jest, że pieniądze zasilą Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, co w kontekście zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia z pewnością ucieszy pracowników powiatowej lecznicy. W wyniku pożyczki z Powiatu Szpital w Szamotułach odzyskuje płynność finansową a tym samym wiarygodność wobec banków.

W okresie ostatnich kilku miesięcy trudna kondycja finansowa szpitala nieco się stabilizuje. Długi SP ZOZ za lata ubiegłe, które na koniec grudnia ubiegłego roku wynosiły blisko 5,7 miliona złotych zredukowano do poziomu nieco ponad 4,2 mln.

Wielkim problemem Szpitala są jednak zobowiązania wymagalne. Składają się na nie wieloletnie zaległości względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i dostawców towarów i usług. Zwłaszcza odsetki karne na poziomie 8% naliczane przez ZUS i niektórych dostawców w znacznym stopniu przekładają się negatywnie na finanse szpitala. Na koniec czerwca zobowiązania wymagalne względem ZUS-u i dostawców oscylowały na poziomie ponad 1 886,6 tysięcy złotych. Niebagatelną kwotę   440 tysięcy złotych SP ZOZ jest winien wobec Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Umowę pożyczki zawarto 16 października, a pieniądze trafią na konto szpitala w ciągu 20 dni od jej podpisania. Warunki pożyczki dla SP ZOZ są bardzo korzystne. Pożyczka jest nisko oprocentowana (0,5% w skali roku) i została rozłożona na 11 lat. SP ZOZ ma też rok karencji w jej spłacie.

     SP ZOZ

Na zdjęciu: podpisanie umowy pożyczki. Od lewej Mirosława Nowak – główny księgowy SP ZOZ, Remigiusz Pawelczak – dyrektor SP ZOZ, Józef Kwaśniewicz – starosta Powiatu Szamotulskiego, Beata Hanyżak – wicestarosta Powiatu Szamotulskiego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Saturday the 21st. -