Szpital Szamotuły Nasz szpital bliżej Was Jesteśmy po to aby pomagać chorym. tel.+48 61 29 27 100

Cztery poziomy, nowoczesne gabinety lekarskie i zabiegowe oraz sterylizatornia, udogodnienia dla pacjentów - 29 stycznia 2018 r. odbyła się uroczystość otwarcia nowego Budynku Ochrony Zdrowia w Szpitalu Powiatowym w Szamotułach. Tego dnia pomieszczenia w budynku mogli też zwiedzać mieszkańcy powiatu szamotulskiego.

 Budynek Ochrony Zdrowia posiada cztery poziomy o łącznej powierzchni ok. 1000 metrów kwadratowych. W przyziemiu nowego budynku znajduje się serwerownia oraz szpitalna sterylizatornia wyposażona w najnowocześniejsze, światowej klasy urządzenia. Parter i pierwsze piętro zostały zaadaptowane na potrzeby poradni specjalistycznych (m.in. neurologicznej, chirurgicznej, kardiologicznej czy reumatologicznej) oraz gabinetów zabiegowych. W początkowych planach nowy budynek miał być trzykondygnacyjny (jednopiętrowy).

Zdecydowaliśmy się na budowę dodatkowego piętra, mając na uwadze przyszłe potrzeby rozwojowe placówki. Obecnie najwyższa kondygnacja (czyli drugie piętro) pozostaje w stanie surowym zamkniętym. Planujemy tam otwarcie kolejnych gabinetów poradni specjalistycznych. Adaptacja piętra rozpocznie się jeszcze w tym roku – zapowiedział dyrektor SP ZOZ w Szamotułach Remigiusz Pawelczak.

W nowym Budynku Ochrony Zdrowia zadbano o udogodnienia dla pacjentów. Kolejkami do rejestracji oraz poszczególnych poradni zarządzać będzie system numerkowy. Osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z windy oraz specjalnego podjazdu. Pomieszczenia zostały odpowiednio oznaczone, dzięki czemu pacjenci będą mogli bez problemu odnaleźć właściwy gabinet. Szamotulski szpital zadbał również o kącik zabaw dla najmłodszych pacjentów.

Nowe gabinety poradni specjalistycznych zostaną udostępnione pacjentom do połowy lutego. W budynku głównym, w miejscu zajmowanym dotychczas przez poradnie, powstanie gabinet lekarza rodzinnego (w tym nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej) oraz lekarza medycyny pracy. Dzięki dużej poczekalni poprawi się komfort oczekujących.

Budowa Budynku Ochrony Zdrowia jest największą od 40 lat inwestycją zrealizowaną przez szamotulski szpital. Dzięki większej przestrzeni oraz wprowadzonym udogodnieniom poprawią się warunki, w jakich pacjenci będą oczekiwać na przyjęcie do lekarza. Składam serdecznie podziękowania władzom powiatu szamotulskiego – Panu Staroście, członkom Zarządu Powiatu oraz radnym za ogromną pomoc w realizacji inwestycji – mówił podczas uroczystości otwarcia dyrektor SP ZOZ w Szamotułach Remigiusz Pawelczak.

Budowa nowego budynku ochrony zdrowia trwała od października 2016 r. Całość prac wraz z wyposażeniem kosztowała ponad 6,5 mln złotych. Z tej kwoty ponad 4,9 mln złotych przekazało Starostwo Powiatowe w Szamotułach. Blisko 650 tys. zł pochodziło ze środków własnych szpitala. Dodatkowym „zastrzykiem” gotówki była pożyczka z WFOŚiGW w wysokości ponad 928 tys. złotych, umarzalna w 40%, dzięki której szpital zakupił nowoczesne sprzęty do centralnej sterylizacji.

otwarcie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Friday the 23rd. -