Szpital Szamotuły Nasz szpital bliżej Was Jesteśmy po to aby pomagać chorym. tel.+48 61 29 27 100

Postępuje budowa podziemnego korytarza, który połączy główny gmach szpitala z powstającym obecnie nowym budynkiem poradni. Prace powodują utrudnienia w ruchu na terenie należącym do SP ZOZ, ale ich przeprowadzenie jest konieczne. Swobodne przejście tunelem usprawni pracę personelu placówki i podniesie jakość pracy. Wykonawca – firma Skanska – jest obecnie na etapie prac konstrukcyjnych.

Łącznik będzie prowadził z szybu windowego w głównym budynku szpitala do powstających obecnie pomieszczeń centralnej sterylizacji w przyziemiu powstającego obiektu. Ze względu na prowadzone prace konieczne stanie się czasowe wyłączenie z użytkowania jednej ze szpitalnych wind. Dyrekcja szpitala prosi pacjentów i odwiedzających o wyrozumiałość.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Friday the 23rd. -