Szpital Szamotuły Nasz szpital bliżej Was Jesteśmy po to aby pomagać chorym. tel.+48 61 29 27 100

22 kwietnia dyrektor SP ZOZ w Szamotułach Remigiusz Pawelczak podpisał umowę z firmą Skanska na wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” nowego czterokondygnacyjnego budynku ochrony zdrowia przy szamotulskim szpitalu. Firma wybuduje nowy budynek za 4 719 020,16 zł. To o ponad 700 tysięcy złotych taniej, niż wynosił próg, jaki SP ZOZ przewidział na sfinansowanie prac oraz około 1,3 mln zł mniej niż oferta z najwyższą ceną.

Wykonawca zobowiązał się zrealizować zadanie w ciągu 57 tygodni i udzielić gwarancji na wykonane prace na okres 61 miesięcy od ich ukończenia. Inwestycja powinna zakończyć się w 26 maja 2017 roku.

Skanska to międzynarodowa firma budowlana. Realizowała wiele inwestycji w służbie zdrowia, na przykład Innowacyjne Forum Medyczne Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Regionalne Centrum Leczenia Bólu w Mańkach, Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu, Oddział Onkohematologiczny w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, Klinika Okulistyki w Lublinie, baza Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Balicach i Wrocławiu, Świętokrzyskie Centrum Kardiologii w Kielcach.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Saturday the 21st. -