Szpital Szamotuły Nasz szpital bliżej Was Jesteśmy po to aby pomagać chorym. tel.+48 61 29 27 100

Wiele ważnych spraw omówiono podczas konferencji prasowej, która odbyła się 2 lutego w SP ZOZ w Szamotułach. Na pytania dziennikarzy odpowiadali Starosta Szamotulski Józef Kwaśniewicz oraz Dyrektor SP ZOZ w Szamotułach Remigiusz Pawelczak.

Dyrektor Pawelczak zwrócił uwagę na poprawiający się stan finansów szpitala i oszczędności, które wygenerowano w zakresie zamówień publicznych. Szpital na koniec minionego roku nie miał już zobowiązań wymagalnych, a stan zobowiązań ogółem spadł z ponad 6 milionów ( koniec maja ubiegłego roku ) do niespełna 3 mln na koniec grudnia 2015 roku.

Powiat Szamotulski wspiera SP ZOZ, czego dowodem jest dotacja Powiatu związana z planowaną wymianą windy w szpitalu ( 250 tys. Zł ) oraz zakupem nowego ambulansu ratowniczego sfinansowanego wspólnie przez Powiat Szamotulski i Gminy Powiatu Szamotulskiego. Ważną dla mieszkańców wiadomością jest fakt, że od 1 lutego ( w większości przypadków ) do dwóch dni roboczych skrócony został czas oczekiwania na opisanie wyników badań tomografem.

W czasie konferencji podjęto również tematy dotyczące bieżących spraw szpitala.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Sunday the 22nd. -