Szpital Szamotuły Nasz szpital bliżej Was Jesteśmy po to aby pomagać chorym. tel.+48 61 29 27 100

Rada Sołeczna przy Sp ZOZ w Szamotułach pozytywnie zaopiniowała Plan Finansowy lecznicy na 2016 rok. Zamyka się on prognozą przychodów na poziomie 41 310 tys. zł, wydatków 41 279 tys zł. Zysk ma wynieść ponad 31 tys zł. Poza tym Rada zatwierdziła Plan Inwestycyjny Szpitala, który teraz trafi do dalszych prac na posiedzenie Zarządu Powiatu Szamotulskiego. Do zadań Rady należy także opiniowanie sprawy przedłużenia kredytu odnawialnego. Taki kredyt Szpital zaciągał od wielu lat. Opinia Rady także tutaj była pozytywna.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873 REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100 fax +48 61 29 27 102

logo szamotulym1Powiat Szamotulski jest dla SP ZOZ w Szamotułach podmiotem tworzącym. W Radzie Społecznej SP ZOZ, która jest organem doradczym dyrektora Zakładu, zasiadają między innymi przedstawiciele samorządu powiatowego

Saturday the 21st. -