Przejdź do treści

Wyjazdy lekarza POZ do chorego

Zespół Wyjazdowy Ogólny

Do zadań zespołu należy w szczególności udzielanie w ramach nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej oraz świadczeń zdrowotnych o charakterze wizyt w domu chorego.
Uzasadnieniem do skorzystania ze świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej (tzw. „wieczorynka” )w przypadku stanu zdrowia utrudniającego przybycie do ambulatorium mogą być:

  • zaostrzenie lub nasilenie dolegliwości znanej choremu choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
  • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (powyżej 39⁰C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
  • bóle brzucha, nie ustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
  • nasilone bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
  • nasilona biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku

Uwaga! Ze względu na koncentrację usług medycznych w SP ZOZ w Szamotułach dla pacjentów z całego powiatu, może wystąpić sytuacja dłuższego czasu oczekiwania na realizację świadczeń. Czas ten może wynosić nawet do 3-4 godzin.