Szpitalne laboratorium z najwyższą oceną jakości badań

Kolejny rok kończy się sukcesem dla Laboratorium SPZOZ w Szamotułach. Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej (COBJwDL) w Łodzi wystawił szamotulskiej pracowni najwyższą możliwą ocenę pod względem jakości badań w 2022 r.

Laboratorium Analityczne SPZOZ w Szamotułach otrzymało Świadectwo COBJwDL, informujące o uzyskaniu bardzo dobrych ocen rocznych dla wytypowanych analitów chemicznych. Analizy dokonano w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań w 2022 r. w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie chemii klinicznej.

Szamotulska pracownia osiąga najlepsze możliwe wyniki już od kilku kolejnych lat. Uzyskiwane rezultaty świadczą o utrzymywaniu najwyższych standardów wykonywanych badań.

 

Załącznik 1. Ocena COBJwDL.

 

Zdjęcie: Szpitalne laboratorium z najwyższą oceną jakości badań