Przejdź do treści

Szczególne uprawnienia

Pacjenci przyjmowani poza kolejnością

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych SP ZOZ w Szamotułach udziela świadczeń medycznych poza kolejnością:

  • inwalidom wojennym, osobom represjonowanym
  • kombatantom
  • osobom posiadającym tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”
  • inwalidom wojskowym
  • uprawnionym żołnierzom lub pracownikom w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
  • osobom posiadającym tytuł „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”