Przejdź do treści

Ankieta rejestracyjna dla osób przewlekle chorych, które są uprawnione do szczepienia przeciw COVID-19 w grupie 1B

Ankieta przeznaczona wyłącznie dla chętnych do szczepienia w SPZOZ Szamotuły.

Do szczepienia w ramach tej grupy uprawnieni są wyłącznie pacjenci:

  • dializowani z powodu przewlekłej choroby nerek,
  • z chorobą nowotworową, u których po dniu 31.12.2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią,
  • po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzone jest leczenie immunosupresyjne,
  • poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej.

Pacjenci z innymi chorobami przewlekłymi nie są uwzględnieni w tej grupie szczepień.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zgłoszenia się do szczepienia przeciw COVID -19. Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu przekazania mi informacji o szczepieniu COVID-19.

Administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych w formularzu zgłoszeniowym jest SP ZOZ w Szamotułach z siedzibą w Szamotułach (64-500) przy ul. Sukienniczej 13. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w klauzuli informacyjnej.