W trosce o bezpieczeństwo Pacjentek, Dzieci oraz Personelu, konieczne jest wprowadzenie dodatkowych zasad bezpieczeństwa.

Warunkiem uczestniczenia w porodzie rodzinnym jest spełnienie wszystkich poniższych zaleceń:

 • Pary planujące poród rodzinny w okresie dwóch tygodni poprzedzających poród powinny ograniczyć kontakty z osobami trzecimi w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 • Osoba towarzysząca powinna być zdrowa – bez objawów przeziębienia: kaszel, temperatura, katar itp.
 • Osoba towarzysząca nie może być objęta kwarantanną ani izolacją. Nie mogła mieć kontaktu z osobą chorą ani podejrzaną o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w okresie co najmniej 14 dni od momentu porodu.
 • W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca.
 • Osoba towarzysząca może posiadać aktualny wynik wymazu PCR w kierunku SARS-CoV2 (nie starszy niż 7 dni). Badanie to nie jest bezwzględnie wymagane, jednak w przypadku podejrzanych objawów u osoby towarzyszącej – np. kataru – może być rozstrzygające.
 • Pacjentka oraz osoba towarzysząca muszą wypełnić w momencie przyjęcia do szpitala ankiety epidemiologiczne.
 • Wpuszczenie osoby towarzyszącej jest możliwe w chwili przekazania pacjentki w blok porodowy. Po porodzie, osoba towarzysząca może pozostać w sali porodowej przez maksymalnie 2 godziny. Osoba towarzysząca przez cały czas trwania porodu nie może opuszczać sali porodowej.
 • Osoba towarzysząca zobowiązana jest do noszenia maseczki, rękawic jednorazowych, fartucha ochronnego, utrzymywania dystansu uznawanego za bezpieczny (1,5 — 2 m.).
 • Rodząca  przebywa z osobą towarzyszącą w pojedynczej, wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny sali porodowej.
 • W przypadku cięcia cesarskiego, osoba towarzysząca Pacjentce może przebywać przed oddziałem położniczym do momentu przywiezienia z bloku operacyjnego noworodka (możliwość zobaczenia dziecka, zrobienia zdjęć, rozmowy z neonatologiem).
 • Ostateczną decyzję dotyczącą możliwości odbycia porodu rodzinnego podejmuje lekarz dyżurny.

Narodziny dziecka to wyjątkowe wydarzenie. Zdajemy sobie sprawę jak ważna jest obecność osoby towarzyszącej, dlatego zdecydowaliśmy o wznowieniu porodów rodzinnych.