W zakresie wieczorowo – nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wykonujemy świadczenia:

  • w ambulatorium w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także świadczenia udzielane w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia znajdujące się w zakresie zadań świadczeniodawcy POZ,
  • w domu świadczeniobiorcy w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także świadczenia udzielane w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia znajdujące się w zakresie zadań świadczeniodawcy POZ.