Grupa „zero”

Zgłoszenia na drugą dawkę szczepionki: 664 999 432 (czynny w dni robocze 8 – 14)

Harmonogram zgłoszeń:

Zgłoszenia na szczepienia przeciwko COVID-19

 • Osoby 70 i 80+: trwają
 • Osoby chore przewlekle: od 10 marca
  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, do tej grupy należą wyłącznie: Dializowani, z chorobą nowotworową u których po 31.12.2019 prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią, po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzone jest leczenie immunosupresyjne, poddawani przewlekłej wentylacji mechanicznej.
 • Rocznik 1952: 11 – 13 marca
 • Rocznik 1952 – 1954: 18 – 20 marca
 • Rocznik 1952 – 1956: 22 – 24 marca

Jak zgłosić się na szczepienie przeciwko covid-19?

 • Przygotuj dane do rejestracji: imię, nazwisko, PESEL, swój numer telefonu
 • Na szczepienie można się zgłosić:
  • za pomocą specjalnej infolinii pod numerem 989
  • samodzielnie przez e-rejestrację na stronie www.pacjent.gov.pl
  • telefoniczne zgłoszenie bezpośrednio do podmiotu szczepiącego
  • osobiście w rejestracji Gabinetu Lekarza Rodzinnego

Osoby przewlekle chore i rocznik 1952 mogą zgłosić się za pomocą formularza poniżej, który zostanie uruchomiony wraz z początkiem zapisów..

Dla osób powyżej 70. roku życia uruchomiliśmy w SP ZOZ w Szamotułach specjalny numer telefonu 509 358 275 czynny w dni robocze w godz. 8 – 14.

Zapisanie się na szczepienie nie jest równoznaczne z wyznaczeniem terminu szczepienia. Ze względu na ograniczoną do 30 tygodniowo liczbę szczepionek, tworzona jest lista oczekujących. Sukcesywnie kontaktujemy się z kolejnymi osobami z listy. Jeśli zostanie wyznaczony konkretny termin, Pacjenci otrzymają SMS z potwierdzeniem i terminem szczepienia. Skierowanie zostanie wystawione dla nich automatycznie.

Pobierz, wydrukuj i wypełnij komplet dokumentów dostępnych poniżej:

Dokumenty są również dostępne w poczekalni.

 • Na szczepienie zabierz ze sobą:
  • dokument tożsamości
  • spis WSZYSTKICH przyjmowanych leków
  • informację o uczuleniach, alergiach i chorobach przewlekłych
  • swój numer telefonu
  • ubranie umożliwiające łatwe odsłonięcie ramienia
  • w dniu szczepienia jedz posiłki i przyjmuj leki tak jak normalnie

Jeśli masz pytania, skonsultuj się ze swoim lekarzem rodzinnym.

 • Prosimy o zgłaszanie się zgodnie z harmonogramem szczepień. W trosce o bezpieczeństwo innych, przyjdź dokładnie na umówioną godzinę i zachowaj dystans. Wejście do Punktu Szczepień znajduje się obok wejścia do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (budynek A, od parkingu przy ul. Dworcowej). Termin podania drugiej dawki zostanie wyznaczony w dniu szczepienia.

Osoby, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do Punktu Szczepień, mogą zgłosić potrzebę transportu pod wyznaczonym przez gminę numerem telefonu.

Miasto i Gmina Szamotuły:

W godzinach 9.00-15.00

501 241 149,  501 241 256,  516 979 944

Osoby mające trudności z dotarciem do punktu szczepień, które:

 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
 • mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień (np. osoby starsze, niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień)
 • będą mogły skorzystać z transportu zorganizowanego przez Miasto Gminę Szamotuły.

UWAGA!

Na dowóz do punktu szczepień umawiamy się WYŁĄCZNIE w sytuacji gdy:

 • mamy wyznaczony termin szczepienia,
 • nie mamy możliwości dojazdu we własnym zakresie lub z pomocą członków rodziny.