UWAGA!

W związku ze zmianą zaleceń rządowych, dotyczących testowania w kierunku SARS-CoV-2 informujemy, że od 1 kwietnia 2022 r. zawieszona zostaje działalność Punktu Drive-Thru przy ul. Sportowej 6 w Szamotułach.

Zgodnie z nowymi zaleceniami, od 28 marca 2022 r. Pacjenci z gorączką i/lub objawami infekcji dróg oddechowych powinni zgłosić się do lekarza rodzinnego, który zadecyduje o sposobie leczenia.


Interpretacja wyniku

– wynik negatywny/ujemny

– wynik pozytywny/dodatni – od momentu uzyskania wyniku dodatniego – poddaj się izolacji. O dalszych krokach poinformuje Cię Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Lekarz Rodzinny.

– wynik nierozstrzygający/nie diagnostyczny – skontaktuj się z Lekarzem Rodzinnym lub Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.