Algorytm Punktu Kontroli Sanitarnej

Ankieta dla Pacjentów o podejrzeniach COVID-19

Zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej.

Komunikat do świadczeniodawców POZ

Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

Komunikat Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii

Wytyczne postępowania dla lekarzy mających kontakt z osobą zakażoną

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Zalecenia Krajowego Konsultanta ds. Chorób Zakaźnych dla Oddziałów Zakaźnych

Zamgławianie pomieszczeń