W pracowni istnieje możliwość wykonywania badań w trybie ambulatoryjnym w zakresie kolonoskopii i gastroskopii. Pacjent musi posiadać skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty, który posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ważne numery telefonów:
Rejestracja: 61 29 26 544

Kolonoskopia:

Godziny pracy:
poniedziałek 14:00-18:00
wtorek 14:00-18:00
piątek 07:30-12:00

Gastroskopia:

Godziny pracy:
poniedziałek 07:30-09:00
wtorek 07:30-12:00
środa 07:30-09:00 14:00-18:00
czwartek 07:30-12:00
piątek 7:30-13:30

Kolanoskopia

Czym jest kolonoskopia?

Kolonoskopia to badanie, które umożliwia obejrzenie śluzówki jelita grubego. Wykonywana jest zazwyczaj w szpitalu, w przeznaczonym do tego celu pokoju zabiegowym. Miękki, giętki instrument grubości palca wskazującego wprowadzany jest przez odbyt do jelita grubego.

Kolonoskopię wykonuje się w celu:

jako badanie profilaktyczne raka jelita grubego, u pacjentów którzy mają polipy jelita grubego lub mieli wcześniej usuwane polipy jelita grubego,
przed lub po niektórych zabiegach chirurgicznych,
do diagnostyki zaburzeń oddawania stolca lub krwawienia z odbytu,
do diagnozowania zmian w śluzówce jelita powodowanych przez choroby zapalne jelita grubego.

Aby zwiększyć komfort, badanie kolonoskopowe może być wykonane w sedacji anestezjologicznej (nazywanej przez pacjentów znieczuleniem ogólnym). Przed kolonoskopią, zwłaszcza w sedacji konieczna jest konsultacja kwalifikacyjna w celu ustalenia ewentualnych przeciwwskazań do badania lub znieczulenia.

Jak przygotować się do badania?

Jelito grube musi być dokładnie wyczyszczone ze stolca przed kolonoskopią. Przygotowanie polega na spożywaniu specjalnych preparatów czyszczących jelito grube, diecie płynnej, zażywaniu leków przeczyszczających i wykonywaniu zaleconych lewatyw przed badaniem. Lekarz udzieli szczegółowych instrukcji dotyczących przygotowania jelita.

Należy dokładnie stosować się do zaleceń lekarza. W sytuacji, gdy jelito nie jest odpowiednio przygotowane, kolonoskopia może stać się niebezpieczna lub badanie może zostać przełożone. Jeżeli nie jesteś w stanie wypełnić instrukcji dotyczących przygotowania jelita skontaktuj się z lekarzem.

Podczas przygotowania większość leków może być zażywana jak dotychczas. Należy poinformować lekarza o zażywanych lekach szczególnie jeżeli jest to Aspiryna, Witamina E , niesterydowe środki przeciwzapalne lub insulina. Jeżeli zwykle zażywasz antybiotyki przed zabiegami stomatologicznym poinformuj o tym swojego lekarza gdyż możesz również wymagać antybiotyku przed kolonoskopią.

Kolonoskopię wykonuje się zwykle po podaniu środków uspokajających. Potrzebna jest więc osoba, która odwiezie pacjenta do domu po zabiegu. Środki uspokajające mogą upośledzać odruchy, więc nie należy prowadzić samochodu ani pojazdów w dniu badania.

Czego się spodziewać?

Zwykle badanie jest dobrze tolerowane przez pacjentów. Może być odczuwalne parcie, wzdęcia, kolka podczas wykonywania badania. Lekarz poda sedację (dożylne leki uspokajające), które pozwolą lepiej znieść badanie. Badanie jest wykonywane w pozycji na wznak lub na boku. Podczas wprowadzania i wyjmowania instrumentu śluzówka jelita jest dokładnie oglądana przez lekarza. Badanie trwa 15 do 60 minut. W rzadkich przypadkach lekarz nie może uwidocznić całego jelita i zleca wówczas badanie dodatkowe – prześwietlenie po podaniu kontrastu do jelita lub tomografię komputerową.

Po badaniu

Po badaniu lekarz wyjaśni ci wyniki. Po badaniu mogą być odczuwalne wzdęcia i kurcze powodowane przez powietrze wprowadzone do jelita podczas badania. Uczucie to mija po oddaniu wiatrów. Po badaniu możesz odżywiać się i powrócić do normalnej aktywności życiowej tego samego dnia. Nie powinieneś prowadzić samochodu lub innych urządzeń w dniu badania gdyż środki uspokajające mogą upośledzać odruchy.

Po otrzymaniu środków uspokajających pozostaje się pod obserwacją przez 1-2 godziny. Potrzebna jest osoba, która odwiezie pacjenta do domu po zabiegu.

Kolonoskopia i biopsja są badaniami bezpiecznymi w rękach doświadczonego endoskopisty. Komplikacje są rzadkie jednakże mogą wystąpić. Należą do nich krwawienie z miejsca biopsji lub polipektomii oraz perforacja jelita. Perforacja może wymagać zabiegu operacyjnego do zaopatrzenia miejsca perforacji. Transfuzje krwi po badaniu kolonoskopwym należą do rzadkości. Bardzo rzadko występują objawy uboczne po podaniu leków uspokajających. Również w miejscu wkłucia do żyły może powstać bolesne zgrubienie. Do złagodzenia dolegliwości stosuje się ciepły, wilgotny okład na miejsce wkłucia.

W przypadku gdy występują objawy takie jak: ból brzucha, gorączka, dreszcze lub krwawienie z odbytu w ilości więcej niż pół szklanki należy skontaktować się niezwłocznie z lekarzem. Podkrwawiania z odbytu mogą trwać do kilku dni po badaniu.

Gastroskopia

Przebieg gastroskopii dokumentowany jest za pomocą systemu komputerowego. Kolorowa dokumentacja fotograficzna umożliwia porównanie stanu z poprzednimi badaniami. Pacjentom nie tolerującym badania w znieczuleniu miejscowym proponowane jest badanie w znieczuleniu ogólnym.

Wszystkie narzędzia wykorzystwane podczas badania rutynowo poddawane są zautomatyzowanym i kontrolowanym procesom sterylizacji i dezynfekcji co zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i higieny.

Czym jest endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego?

Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego (zwana gastroskopią lub EGD) to badanie, które umożliwia lekarzowi ocenę śluzówki przełyku, żołądka i dwunastnicy (pierwszego odcinka jelita cienkiego). Badanie wykonywane jest przy pomocy giętkiego instrumentu grubości małego palca wprowadzanego do żołądka przez usta.

Gastroskopię wykonuje się w przypadku występowania takich objawów jak przedłużający się ból górnej części jamy brzusznej, nudności, wymioty, zaburzenia połykania lub zgaga. Jest to doskonała metoda do zlokalizowania miejsca krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Gastroskopia może być także użyta do oceny żołądka lub przełyku po zabiegu chirurgicznym. Jest to badanie bardziej czułe niż RTG w przypadku zapalenia, wrzodów lub guzów przełyku, żołądka lub dwunastnicy. Gastroskopia pozwala wykryć wcześnie nowotwór i rozróżnić pomiędzy guzem nowotworowym i nienowotworowym poprzez wykonanie biopsji podejrzanej zmiany. Biopsje wykonuje się specjalnym instrumentem wprowadzanym przez gastroskop, próbki tkanki pobrane podczas biopsji są następnie przesyłane do laboratorium do oceny pod mikroskopem. Pobranie biopsji odbywa się z wielu powodów i nie oznacza że zmiana jest nowotworowa.

Podczas endoskopii można również wykonać wiele zabiegów terapeutycznych. Lekarz wykonujący gastroskopię może poszerzyć zwężenia przewodu pokarmowego, usuwać polipy, usuwać połknięte ciała obce, zahamować krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Endoskopowe leczenie krwawienia powoduje że mniej pacjentów wymaga transfuzji krwi i leczenia operacyjnego krwawienia.

Jak przygotować się do gastroskopii?

Żołądek powinien być całkowicie opróżniony. Pacjent powinien nie pić i nie jeść około 8 godzin przed zabiegiem operacyjnym. Należy ściśle stosować się do zaleceń chirurga.

Zażywane leki mogą być w niektórych przypadkach odstawione. Należy poinformować chirurga o wszystkich zażywanych lekach oraz alergiach kilka dni przed badaniem. Stosowanie leków mających wpływ na krzepnięcie krwi, takich jak aspiryna, witamina E, niesterydowe leki przeciwzapalne oraz insulina powinno być uzgodnione z lekarzem. Jeżeli pacjent wymaga stosowania antybiotyków przed zabiegami stomatologicznymi, należy poinformować o tym lekarza, gdyż może istnieć konieczność ich zastosowania przed gastroskopią.

Również w sytuacji pacjent cierpi na poważne choroby układu krążenia lub oddechowego, może wymagać specjalnej opieki podczas badania. Należy przedyskutować to z lekarzem przed zabiegiem.

Podczas badania pacjenci zwykle pozostają pod wpływem leków sedatywnych, więc będą potrzebować kogoś kto odwiezie ich do domu po badaniu. Leki sedatywne mogą wpływać na odruchy przez resztę dnia. W tym dniu nie powinno się prowadzić pojazdów mechanicznych.

Czego się spodziewać?

Przed zabiegiem znieczula się gardło środkiem znieczulającym w sprayu oraz podaje się leki uspokajające dożylnie. Zwiększa to komfort badania. Podczas badania pacjent znajduje się w pozycji leżącej na wznak lub na boku. Gastroskop jest wprowadzany przez usta do żołądka a następnie do dwunastnicy. Podczas badania do żołądka wdmuchiwane jest powietrze, które pozwala lepiej uwidocznić badaną okolicę. Badanie trwa zwykle 15-60 minut. Gastroskop nie przeszkadza w oddychaniu. Większość pacjentów zasypia podczas badania i odczuwa jedynie lekki dyskomfort.

Po badaniu pacjent pozostaje pod obserwacją przez 1-2 godziny do momentu ustąpienia działania leków sedatywnych. Pacjent może odczuwać niewielki ból gardła przez kilka dni po badaniu. Bezpośrednio po badaniu możesz odczuwać wzdęcie które szybko ustępuje. Jest to spowodowane powietrzem wdmuchiwanym do żołądka podczas badania. Po opuszczeniu szpitala/gabinetu można powrócić do normalnej diety i spożyć regularne lekarstwa chyba, że lekarz zaleci inaczej.

Po badaniu lekarz wyjaśnia wyniki badania. Jeżeli podczas badania wykonano biopsję, wyniki otrzymuje się po kilku dniach.

Gastroskopia i biopsja są badaniami bezpiecznymi w rękach lekarza który ma odpowiednie kwalifikacje. Powikłania są rzadkie lecz mogą wystąpić. Należą do nich krwawienie z miejsca biopsji lub polipektomii oraz perforacja ściany przewodu pokarmowego. Transfuzje krwi są rzadko potrzebne. Powikłaniem może by również reakcja uboczna na leki uspokajające oraz infekcja w miejscu wkłucia dożylnego

Bardzo ważne jest wczesne rozpoznanie możliwych powikłań i kontakt z lekarzem w przypadku kłopotów z połykaniem, bólem w klatce piersiowej, narastającym bólem gardła, ostrym bólem brzucha, gorączkę, dreszczami lub krwawieniem z odbytu w ilości większej niż pół szklanki.