Rejestracja do poradni możliwa jest osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub telefonicznie.

Termin wizyty ustalany jest na podstawie następujących dokumentów:

  • aktualnego skierowania do poradni specjalistycznej
  • aktualnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie
  • dowodu osobistego (PESEL)

W przypadku rejestracji telefonicznej pacjent powinien dostarczyć skierowanie w ciągu 2 tyg. Jeśli obowiązek ten nie zostanie dopełniony pacjent zostanie skreślony z kolejki oczekujących.

W przypadku rejestracji na miejscu pacjent w dniu rejestracji powinien okazać wyżej wymienione dokumenty w celu założenia kartoteki.