Adres do korespondencji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
NIP: 787-18-07-873
REGON 000553822
tel.+48 61 29 27 100
fax +48 61 29 27 102
numery dodatkowe
61-29-20-397
604-237-352
Organ założycielski: Powiat Szamotulski

W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWAŃ MEDYCZNYCH

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZOZ w Szamotułach lek. med. Anna Kubicka przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek oraz czwartek w godz. 13:00 – 14:00.

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Dyrektor SP ZOZ w Szamotułach Remigiusz Pawelczak przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 14:30 – 15:00.

Sekretariat

sekretariat@szamotuly.med.pl

 • telefon 61 29 27 101

Dział Ekonomiczno-Księgowy

ksiegowosc@szamotuly.med.pl

 • księgowość 61 29 27 110
 • analizy ekonomiczne 61 29 27 127
 • inwentaryzacja 61 29 27 128
 • kasa 61 29 27 111

Dział Kadr i Płac

kadry@szamotuly.med.pl

 • kadry 61 29 27 115
 • płace 61 29 27 112

Dział Techniczno-Administracyjny

dta@szamotuly.med.pl

 • kierownik 61 29 27 125
 • dział 61 29 27 124
 • magazyn 61 29 27 121
 • administracja 61 29 27 123

Dział Analiz i Statystyki Medycznej

 • telefon 61 29 27 116
 • JGP 61 29 27 107

Dział Zamówień Publicznych

zam.pub@szamotuly.med.pl

 • telefon 61 29 27 118

Sekcja Teleinformatyczna

informatyk@szamotuly.med.pl

 • telefon 61 29 26 506

Specjalista ds. BHP

 • telefon 61 29 27 120