PROCEDURY I WYTYCZNE


1 kwietnia 2020

Komunikat nr 20 – Stacja dializ

31 marca 2020

Komunikat nr 19 – Infolinia dla personelu medycznego

Komunikat nr 18 – Infolinia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

30 marca 2020

Komunikat nr 17 – Stacja dializ

25 marca 2020

Komunikat nr 16 – Zarządzenie Dyrektora

Komunikat nr 15 – Pakiety dla osób w kwarantannie

25 marca 2020

Komunikat nr 14 – Środki ochrony osobistej

Komunikat nr 13 – Wynik Pacjenta i dalsze informacje

24 marca 2020

Komunikat nr 12 – Przestrzeganie procedur

Komunikat nr 11 – Algorytm postępowania w sytuacji podejrzenia COVID-19

23 marca 2020

Komunikat nr 10 – Wynik badań Pacjenta

Komunikat nr 9 – Porada psychologa

Komunikat nr 8 – Kolejne podejrzenia COVID-19

20 marca 2020

Komunikat nr 7 – Zmiany legislacyjne

19 marca 2020

Komunikat nr 6 – Koordynowanie pomocy

Komunikat nr 5 – Zabezpieczenie w środki ochrony osobistej

18 marca 2020

Komunikat nr 4 – Wyniki badań Pacjentki

17 marca 2020

Komunikat nr 3 – Wyniki badań Pacjenta

Komunikat nr 2 – Wyjazdy zagraniczne

Komunikat nr 1 – Ograniczenia w funkcjonowaniu szpitala