z dnia 19.03.2020

Aby uporządkować i kontrolować otrzymywaną pomoc i zakupy, podjąłem decyzję o wyznaczeniu koordynatorów.

Anna Niechciałkowska, Naczelna Pielęgniarka – wszystkie sprawy i oferty związane z maseczkami ochronnymi. Także kwestie maseczek szytych na nasze potrzeby.

Szymon Anioł, Kierownik Działu Techniczno-Administracyjnego – koordynator pomocy niemedycznej i kwestii związanymi z wyżywieniem.

Violetta Wachowska, Pielęgniarka Epidemiologiczna – potrzeby i weryfikacja jakości środków ochrony osobistej. Sprawy związane z zabezpieczeniem sanitarnym i epidemiologicznym.


Remigiusz Pawelczak

Dyrektor SP ZOZ w Szamotułach