z dnia 19.03.2020

Nasz Szpital jest zabezpieczony we wszystkie niezbędne środki ochrony osobistej dla każdego z pracowników. W zależności od asortymentu – jesteśmy zabezpieczeni na różną liczbę tygodni i miesięcy.

Nie wiemy jak rozwinie się sytuacja, dlatego konieczne jest racjonalne gospodarowanie zasobami.

We wszystkich sprawach związanych ze środkami ochrony osobistej proszę o kontakt z Violettą Wachowską, Pielęgniarką Epidemiologiczną, najlepiej za pośrednictwem kierowników komórek.


Remigiusz Pawelczak

Dyrektor SP ZOZ w Szamotułach