z dnia 30.09.2020

Informuję, że wymazy w kierunku SARS-CoV-2, pobierane we wtorki i piątki Personelowi szpitala, wykonywane będą wyłącznie na podstawie listy podpisanej przez kierownika komórki (lub osobę przez niego upoważnioną), a następnie przekazanej do pani Maty Hundt – Kierownika Laboratorium.


Remigiusz Pawelczak

Dyrektor SP ZOZ w Szamotułach