z dnia 25.09.2020

Od jutra, 26.09 wszystkie Oddziały, Poradnie i Pracownie będą funkcjonować w normalnym trybie. Na dziś, nie stwierdza się nowych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV 2 wśród Personelu.

Pomieszczenia, w których możliwy był kontakt z osobami zakażonymi, zostały zdezynfekowane.

Przypominam o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, zachowywaniu reżimu sanitarnego oraz bezwzględnym zakazie stawiania się w miejscu pracy z objawami wskazującymi na zakażenie koronawirusem.


Remigiusz Pawelczak

Dyrektor SP ZOZ w Szamotułach