Uwaga Pracownicy SP ZOZ w Szamotułach!

Przypominam o konieczności bezwzględnego stosowania środków ochrony indywidualnej i zachowywania ścisłego reżimu sanitarnego.

Zalecam ograniczenie do koniecznego minimum przemieszczania się na terenie szpitala oraz gromadzenia się w pomieszczeniach socjalnych.

Kategorycznie zabraniam stawiania się na terenie szpitala z objawami wskazującymi na potencjalne zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (gorączka, kaszel itp). Z osobami, które nie zastosują się do tego polecenia, będę rozwiązywał umowy i – niestety – będę zmuszony powiadomić prokuraturę.

Koleżanki i Koledzy! Szanujcie swoje zdrowie oraz zdrowie swoich współpracowników, pacjentów i naszych rodzin! 

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak