Z radością informujemy, że badania personelu Oddziału Chirurgicznego dały wynik negatywny. Od dzisiaj, 22.09 Oddział Chirurgiczny się „podnosi” – zaczyna pracować, wracają operacje. 
Decyzje o wznowieniu pracy kolejnych Oddziałów będziemy przekazywać na bieżąco.

Dyrekcja SPZOZ