Dziś, 19.09 potwierdzono przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 także u 1 osoby z personelu Oddziału Noworodkowego.
W trosce o bezpieczeństwo Personelu, Pacjentek oraz maluchów, decyzją dyrekcji oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, na 8 dni wstrzymane zostają przyjęcia na Oddział Noworodkowy oraz ściśle z nim związany Ginekologiczno-Położniczy.

Z poważaniem
Dyrekcja SPZOZ