z dnia 17.09.2020r.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Szpitalu przypominam o konieczności stosowania adekwatnych do sytuacji środków ochrony indywidualnej. Pozwoli to na zmniejszenie ryzyka transmisji zakażenia oraz uchroni od długotrwałej kwarantanny pacjentów, pracowników szpitala i ich rodzin.

Z poważaniem
Anna Kubicka
z-ca Dyrektora ds.Medycznych