z dnia 06.04.2020


                                                                     Pracownicy

                                                                     Szpitala Powiatowego

                                                                     w Szamotułach

Szanowni Państwo!

Koleżanki i Koledzy!

            W tej chwili w Świecie, w Polsce chorują i umierają dziesiątki, setki tysięcy osób. Nie wiemy, co nas czeka. Zakłady zwalniają pracowników. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mają ograniczoną możliwością zarobkowania a często nie mają żadnej. Spadają dochody ogromnej liczby Polaków.

            My, pracownicy Szpitala Powiatowego mamy w tym trudnym czasie wyjątkowe zadanie: ochronić najsłabszych, najbardziej chorych przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19. 

            Przychodzą do nas po pomoc nasze rodziny, sąsiedzi, znajomi. Jeśli się zarazimy i nie będzie nas w pracy, to nikt inny Im nie pomoże. Jeśli nie podniosę poziomu zabezpieczenia personelu medycznego przed zarażeniem – może stać się, jak w szpitalu w Grójcu, gdzie brak odpowiednich działań dyrekcji i nieodpowiedzialne zachowania personelu medycznego doprowadziły do zamknięcia jednostki. Nie wolno nam do tego dopuścić!

          Mam zadanie chronić Pacjentów i Personel a także utrzymać funkcjonowanie Szpitala. W imię tych wartości od dzisiejszego poniedziałku będą obowiązywać pisemne zarządzenia, ograniczające bieżącą liczbę Pacjentów. Postanowiłem także o ograniczeniu pracy pracowników medycznych w większości oddziałów i o zmniejszeniu liczby zatrudnionych w innych komórkach organizacyjnych.  

      Podejmując decyzję o wprowadzeniu czasowego ograniczenia liczby Personelu,  kierowałem się także troską o utrzymanie możliwości wykonywania przez wszystkich  Państwa pracy zarobkowej. Ograniczonej, ale stałej.  

            Umniejszenie liczby Pacjentów i wszystkich grup Personelu służy powstrzymaniu ryzyka transmisji wirusa. Każdy z nas potencjalnie może się zarazić i zostać objęty  kwarantanną. Jeśli tak się stanie  – zastąpią nas inni – gotowi do pracy.

      Innymi słowy: jeśli teraz cały Personel pracowałby w liczbie, jak w „normalnych” warunkach, to ryzyko zarażenia się całego Personelu ogromnie wzrośnie. Może to doprowadzić do powszechnego zarażenia i zamknięcia oddziałów Szpitala. To z kolei okresowo pozbawi Państwa całkowicie możliwości pracy i zarobkowania.  

            Nasz Szpital przyjmuje obecnie nielicznych Pacjentów – nie wykonujemy ryczałtu ani umów pozaryczałtowych. Z tego względu otrzymujemy ograniczone środki z NFZ. Jeszcze kilka takich miesięcy i  – o ile nic nie zmienimy – sytuacja finansowa stanie się bardzo trudna.   

      Nikogo nie odsuwam od pracy na stałe. Ograniczenie liczby Personelu wprowadzam czasowo. Kierownicy Komórek i Lekarze Kierujący Oddziałami otrzymali zadanie ustalenia takich harmonogramów Państwa pracy, aby optymalnie oraz w granicach dopuszczonych prawem i umowami zapewnić możliwość uzyskiwania dochodów dla każdego członka naszego szpitalnego Zespołu.

       Wiele osób już wykazało się zrozumieniem i jednocześnie odpowiedzialnością – w zależności od możliwości ograniczyło godziny pracy, zawnioskowało o urlop, opiekę na dzieckiem lub członkiem rodziny w ramach tzw. specustawy itp.

Koleżanki i Koledzy!

            Nadszedł okres próby; sprawdzianu z odpowiedzialności i solidarności.

            Dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie. Proszę o zrozumienie sytuacji i pozostawanie we wzajemnej życzliwości, w tych trudnych dla nas wszystkich chwilach.


Remigiusz Pawelczak

Dyrektor SP ZOZ w Szamotułach