z dnia 06.04.2020

Zalecam całemu Personelowi – medycznemu i niemedycznemu – noszenie maseczek.

Odpowiedzialni za realizację zalecenia i wydawanie maseczek są kierownicy komórek w porozumieniu z Centralną Sterylizacją.

W celu podniesienia bezpieczeństwa Personelu zdecydowałem o wydawaniu maseczek także wszystkim Pacjentom i osobom niebędącym pracownikami Szpitala, wchodzącym do budynków SP ZOZ.


Remigiusz Pawelczak

Dyrektor SP ZOZ w Szamotułach