z dnia 17.03.2020

Proszę o zgłoszenie się do sekretariatu tych z pracowników SP ZOZ w Szamotułach, którzy od 1 marca br. przebywali za granicą, wrócili do pracy i wracają do pracy .

Kontakt drogą mailową na adres: sekretariat@szamotuly.med.pl
lub pisemnie.

Obowiązuje od dnia 17 marca 2020 r do odwołania.


Remigiusz Pawelczak

Dyrektor SP ZOZ w Szamotułach