z dnia 31.03.2020

Centrala NFZ uruchomiła nową infolinię dla personelu medycznego, dedykowaną w szczególności POZ.

Pod numerem 800 090 600 można uzyskać informację o:

  • zaleceniach dotyczących Pacjentów bezobjawowych i lekkich postaci COVID-19
  • środkach ochrony indywidualnej zaleconych do stosowania przy sprawowaniu opieki nad Pacjentami z podejrzeniem zakażenia COVID-19
  • rozliczeniu świadczeń w okresie epidemii
  • danych kontaktowych do szpitali jednoimiennych i zakaźnych
  • danych kontaktowych stacji sanitarno-epidemiologicznych

Infolinia jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00


Remigiusz Pawelczak

Dyrektor SP ZOZ w Szamotułach