z dnia 27.03.2020

Po pierwszej fali pomocy materialnej w formie wyżywienia, zauważamy spadek liczby tego typu podarunków.

Artykuły spożywcze o krótkim terminie przydatności do spożycia są przekazywane bezpośrednio na Oddziały oraz do różnych grup zawodowych – dla całego Zespołu.

Przede wszystkim musimy pamiętać naszych Koleżankach i Kolegach, którzy trafią do izolacji lub do kwarantanny.

Dlatego z otrzymanych darów spożywczych i zakupionych przez Szpital środków higienicznych przygotowaliśmy pakiety, które poza gwarantowanym wyżywieniem, będą przekazywane Pracownikom udającym się na izolację lub kwarantannę.

Nie wiemy, jak rozwinie się sytuacja w przyszłości. Dlatego zdecydowałem, że gospodarowanie otrzymaną pomocą z długim terminem ważności powinno być racjonalne.

Jeśli pandemia wygaśnie, wszystkie niewykorzystane artykuły spożywcze zostaną rozdysponowane pomiędzy Pracowników Szpitala.

Woda mineralna z darów będzie przekazywana dla pracowników ambulansów.

Pozostałe osoby mogą w szpitalu korzystać z dystrybutorów wody i zdatnej do picia wody z kranów. Uznałem, że przy obecnej temperaturze powietrza (kilka stopni powyżej zera) wydawanie wody w butelkach nie jest konieczne. Zwyczajowo pije się teraz ciepłe napoje.

Pakiet zawiera:


Remigiusz Pawelczak

Dyrektor SP ZOZ w Szamotułach