z dnia 25.03.2020

W związku z koniecznością racjonalnego dysponowania sprzętem ochrony osobistej i zgodnie  z wytycznymi WHO, zarządzam następujące zasady korzystania z masek oraz fartuchów barierowych:

I

ZRM i SOR otrzymują:

  1. maski FFP3 wielorazowe z wymiennym fiitrem lub
  2. maski FFP3 (jedna maska/jeden dyżur/jeden pracownik).

Ww. maski są wydawane osobom, które mają bezpośredni kontakt z pacjentem w odległości bliższej, niż 1m. W przypadku kontaktu z pacjentem zarażonym COVID 19 Pracownicy wymieniają wkład, dezynfekują maskę (pkt.1 ) lub  zamieniają maskę na nową (pkt.2).

II

Wszystkim Pracownikom, którzy mogą mieć bezpośredni kontakt w odległości bliższej, niż 1 m z pacjentem z podejrzeniem lub stwierdzonym Covid 19 wydawane są maski FFP3 lub FFP2 (jedna maska/jeden dyżur/ jeden pracownik). 

Na obecną chwile maski te są wydawane w oddział Wewnętrzny, dla lekarzy do konsultacji pacjentów w SOR. Oddziały AIiT, Chirurgii, Dziecięcy, Wewnętrzny zostały wyposażone w pakiety ochronne składające się z kombinezonów, masek, gogli/przyłbic, ochraniaczy na buty.

III

Blok Operacyjny, Laboratorium, Punkt Krwiodawstwa, Diagnostyka Obrazowa, Blok Porodowy, POZ/NŚ, Poradnie otrzymują po 5 szt. masek FFP2 lub FFP3 – do rozliczenia przez kierowników na konkretnego pacjenta. Do zamówienia w DTA.

W przypadku przyjęcia pacjenta z podejrzeniem lub stwierdzeniem Covid 19  będą wydawane tego typu maski do konkretnej komórki.

Uwaga!!! Maska FFP3 przewidziana jest do stosowania przy procedurach, w których powstaje aerozol (intubacja, odsysanie).

IV

Maski jednorazowe chirurgiczne, ochronne i bawełniane wydawane są po wcześniejszym zatwierdzeniu zamówienia przez Pielęgniarkę Epidemiologiczną.

V

Fartuchy barierowe wielorazowe.

Oddział Wewnętrzny, Chirurgiczny, Dziecięcy, Blok Operacyjny, Punkt Sanitarny, ZRM, Laboratorium, Krwiodawstwo, SOR, Diagnostyka Obrazowa, POZ/NŚ, Poradnie odbierają fartuchy barierowe wielorazowe w Centralnej Sterylizacji po wcześniejszym zdaniu do pralni – sztuka za sztukę.

Wszelkie uwagi i ewentualne pomysły dotyczące niniejszego komunikatu proszę o przekazanie ich mailowo na adres a.niechcialkowska@szamotuly.med.pl lub epidemiologia@szamotuly.med.pl


Remigiusz Pawelczak

Dyrektor SP ZOZ w Szamotułach