z dnia 24.03.2020

Przestrzeganie wewnątrzszpitalnych procedur bezpieczeństwa jest konieczne. Im szybciej przyjmiemy je do realizacji, tym lepiej dla nas wszystkich.

Dbajmy o siebie wzajemnie i ze starannością podchodźmy do wykonywanych przez nas zadań.

Bagatelizowanie procedur może doprowadzić do sytuacji, która została opisana w poniższym tekście:

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/koronawirus-w-polsce-skandaliczne-bledy-sparalizowaly-szpital-w-grojcu/lhfbyfc


Remigiusz Pawelczak

Dyrektor SP ZOZ w Szamotułach